• Câu hỏi:

  X, Y, Z là các dung dịch muối (trung hòa hoặc axit) ứng với 3 gốc axit khác nhau, thỏa mãn điều kiện: X tác dụng với Y có khí thoát ra; Y tác dụng với Z có kết tủa; X tác dụng với Z vừa có khí vừa tạo kết tủa. X, Y, Z lần lượt là:

  • A. NaHSO4, CaCO3, Ba(HSO3)2
  • B. NaHSO4, Na2CO3, Ba(HSO3)2.
  • C. CaCO3, NaHSO4, Ba(HSO3)2.  
  • D. Na2CO3; NaHSO3; Ba(HSO3)2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  X + Z vừa có khí vừa tạo kết tủa => chỉ có A và B thỏa mãn

  Vì A,B,C là các dung dịch muối => muối phản tan trong nước => Loại A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC