YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Có nhiều nhất bao nhiêu ion trong số Na+, CO32-, NH4+, Cl-, Mg2+, OH-, NO3có thể cùng tồn tại trong một dung dịch (bỏ qua sự thuỷ phân của muối)

  • A. 3.
  • B. 6.
  • C. 5.
  • D. 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các ion là : Na+ ; Cl- ; NO3- chắc chắn sẽ có trong dung dịch vì không phản ứng với các ion còn lại Nếu có CO32- thì không có Mg2+

  Nếu có OH- thì không có NH4+ và Mg2+

  => có tối đa là 2 chất có thể thêm vào (NH4+ ; Mg2+) hoặc (NH4+ ; CO32-)

  => Đáp án C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 18389

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON