YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Có các dd riêng biệt sau: NaCl, AgNO3, Pb(NO3)2, NH4NO3, ZnCl2, CaCl2, CuSO4, FeCl2, FeCl3, AlCl3. Cho dd Na2S vào các dd trên, số trường hợp sinh ra kết tủa là

  • A. 5.
  • B. 6.
  • C. 7.
  • D. 8.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  AgNO3 ; Pb(NO3)2 ; ZnCl2 ; CuSO4 ; FeCl2 ; FeCl3 ; AlCl3

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 18369

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON