• Câu hỏi:

  Cho các chất : Na2CO3 ; NaHCO3 ; NaHSO4 ; HCl ; BaCl2 ; CuO ; Fe. Số cặp chất có thể tác dụng trực tiếp với nhau ở nhiệt độ thường là:

  • A. 10.
  • B. 9.
  • C. 7.
  • D. 8.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các cặp chất :

  (Na2CO3 + NaHSO4)

  (Na2CO3 + HCl)

  (Na2CO3 + BaCl2)

  (NaHCO3 + NaHSO4)

  (NaHCO3 + HCl)

  (NaHSO4 + BaCl2)

  (NaHSO4 + CuO)

  (NaHSO4 + Fe)

  (HCl + CuO)

  (HCl + Fe)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC