YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho phương trình ion rút gọn sau : Ba2+ + HCO3- + OH- → BaCO3 + H2O (1)

  Phản ứng có phương trình rút gọn (1) là:

  • A. Ba(HCO3)2 + Ca(OH)2 (tỉ lệ mol 1 : 1)
  • B. Ba(OH)2 + NH4HCO3 (tỉ lệ mol 1 : 2)
  • C. Ba(HCO3)2 + NaOH (tỉ lệ mol 1 : 2)
  • D. Ba(HCO3)+ NaOH (tỉ lệ mol 1 : 1)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  HCO3- + OH- → CO32- + H2O

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 18409

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON