YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Wild animals ______ in their natural habitat will have a better and longer life than those which are kept in protected areas.

  • A. live
  • B. to live
  • C. living
  • D. lived

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4310

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF