YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  She joined the local tennis club, ...... were at least 60.

  • A. most of its members
  • B. most whose members
  • C. most of whose members
  • D. most members

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA