• Câu hỏi:

  Who researched and extended Web technology?

  • A. Groups at the National Center for Supercomputing Applications at the University of Illinois at Urbana-Champaign
  • B. The European Organization for Nuclear Research
  • C. Timothy Berners-Lee
  • D. Marc Andreessen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC