• Câu hỏi:

  Which word in the reading means “the instructions which control what a computer does computer programs”?

  • A. version
  • B. software
  • C. technology
  • D. concept

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC