AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Which sentence below is not correct?

  • A. Timothy Berners-Lee spoke English very well.
  • B. Timothy Berners-Lee was born in Geneva, Switzerland.
  • C. Timothy Berners-Lee was the first person to develop WWW.
  • D. Some existing ideas were combined into a single system by him.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>