ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Which of the following is NOT true about rare stamps? - ___________

  • A. They are among the most portable of tangible investments.
  • B. It’s easy for us to store rare stamps.
  • C. They are an important source of revenue.
  • D. They offer an attractive alternative to art.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 24580

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh lớp 11

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF