YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  The football season is the time ______ thousands of football fans crowd into the stadium to watch their favorite teams.

  • A. where
  • B. which
  • C. at that
  • D. when

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  sử dụng "when" trong mệnh đề quan hệ thời gian

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 24563

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh lớp 11

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON