YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Korea was chosen to be _________ of the 2002 Asian Games.

  • A. athlete
  • B. host
  • C. participant 
  • D. guest

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  host: chủ nhà

  Video hướng dẫn giải chi tiết:
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 24559

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh lớp 11

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON