ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Each country sends its best athletes ____ participation expresses the friendship and solidarity.

  • A. who
  • B. which
  • C. that
  • D. whose

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  whose: đại từ quan hệ chỉ sự sở hữu

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 24565

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh lớp 11

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON