ADMICRO
VIDEO
 • Choose the best answer

  Câu hỏi:

  Do you know when the 2006 Asian Games (took place)?

  • A. happened
  • B. deepened
  • C. added
  • D. struggled

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  take place = happen: diễn ra

  Video hướng dẫn giải chi tiết:
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 24556

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh lớp 11

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON