AMBIENT
 • Câu hỏi:

  When it was built, the Great Pyramid was 147 meters high on a ______ of 230 meters square.

  • A. basic
  • B. base
  • C. basin
  • D. basement

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>