YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  A visit to the Great Wall will certainly bring tourists great ______ in each step of the wall.

  • A. excite
  • B. exciting
  • C. excitement
  • D. excited

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3664

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF