YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  The Great Wall of China is considered one of the greatest wonders in the world ______ its magnificence and significance.

  • A. in spite of 
  • B. because
  • C. instead of
  • D. thanks to

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3665

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON