ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  The Great Wall of China is considered one of the greatest wonders in the world ______ its magnificence and significance.

  • A. in spite of 
  • B. because
  • C. instead of
  • D. thanks to

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3665

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF