YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  What is Hoa's apartment like?

  • A. It's on Tran Nhat Duat Street.
  • B. It's 6 meters long.
  • C. It's large and clean.
  • D. It's on the 3rd floor. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 14096

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA