YOMEDIA
 • Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau

  Câu hỏi:

  Sarah looks after patients in hospital. She is a .... .

  • A. teacher
  • B. nurse
  • C. musician
  • D. journalist

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA