• Câu hỏi:

  What does Huy friend advise him?

  • A. go fishing at night
  • B. fish on other rivers
  • C. stop fishing
  • D. spend less time on fishing

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC