YOMEDIA
 • Em hãy đọc đoạn văn sau rồi chọn một đáp án đúng cho mỗi câu hỏi

  My name is Huy and fishing is my favorite sport. I often fish for hours without catching anything. But this doesn't worry me. Some fishermen are unlucky. Instead of catching anything, not even old boots. After spending the whole morning on the river, I always go home with an empty bag. "You should give up fishing", my friends say. " It's a waste of time". But they don't know that I'm not really interested in fishing. I'm only interested in sitting in a boat and doing nothing at all!

  Câu hỏi:

  Huy's hobby is .........................

  • A. fishing
  • B. sports
  • C. catching boat
  • D. swimming

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 14251

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA