AMBIENT
 • Câu hỏi:

  We/ survive/ unless/ start/ work/ cleaner/ safer/ sources/ energy.

  • A. We won't survive unless we start working cleaner, safer sources of energy.
  • B. We won't survive unless we start work on cleaner, safer sources of energy.
  • C. We will survive unless we start to work cleaner, safer sources of energy.
  • D. We won't survive unless we start working on cleaner, safer sources of energy.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>