YOMEDIA
NONE
 • Exercise 2: Choose the best sentence - a, b, c, or d – made from the given cues.

  Câu hỏi:

  He/ rather/ spend/ holidays/ a farm/ seaside.

   

  • A. He'd rather spend his holidays on a farm than at the seaside.
  • B. He'd rather spend his holidays on a farm at the seaside.
  • C. He'd rather to spend his holidays on a farm than at the seaside.
  • D. He'd rather spend his holidays on a farm than on the seaside.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4610

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON