AMBIENT
 • Câu hỏi:

  If/ you/ not help/ II not meet/ her/ last week.

  • A. If you don't help me, I couldn't meet her last week.
  • B. If you' didn't help me, I couldn't meet her last week.
  • C. If you hadn't helped me, I couldn't meet her last week.
  • D. If you hadn't helped me, I couldn't have met her last week.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA