YOMEDIA
NONE
 • Exercise 1: Choose the answer - a, b, c, or d - that is nearest in meaning to the sentence printed before.

  Câu hỏi:

  If I'd known about Josie's illness, I wouldn't have missed seeing her.

   

  • A. I saw Josie, and I knew she was ill.
  • B. I didn't know Josie was ill, so I saw her.
  • C. I didn't know Josie was ill, and I didn't see her.
  • D. I didn't see Josie although I knew she was ill.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4601

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON