AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Heavy rain/ cause/ widespread flooding/ this/ region/ lately.

  • A. Heavy rain caused widespread flooding in this region lately.
  • B. Heavy rain has caused widespread flooding in this region lately.
  • C. Heavy rain had caused widespread flooding in this region lately.
  • D. Heavy rain was caused widespread flooding in this region lately.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>