ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  We/ polluted/ air/ be/ smoke/ factories/ fumes/ motor vehicles//

  • A. What we have polluted the air with is smoke of factories and fumes of motor vehicles.
  • B. We are polluted the air which is smoke from factories and fumes from motor vehicles.
  • C. What we have polluted the air is smoke from factories and fumes from motor vehicles.
  • D. We polluted the air with smoke of factories and fumes of motor vehicles.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>