YOMEDIA
 • Exercise 2: Choose the best sentence - a, b, c or d - made from the given cues.

  Câu hỏi:

  According/ Cook/ whose/ book/ published/ Thursday/ most/ disasters/ avoidable//

  • A. According to Cook, whose book was published on Thursday, most disasters are avoidable.
  • B. According to Cook, whose book was published on Thursday, is the most disasters is avoidable.
  • C. According to Cook whose book was published on Thursday most disasters are avoidable.
  • D. According to Cook, whose book was published on Thursday, most disasters is avoidable.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Mã câu hỏi: 4396

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA