AMBIENT
 • Choose the sentence - a, b, c or d - which is closest in meaning to the printed one.

  Câu hỏi:

  If he had hurried, he would have caught the train. 

  • A. He had to catch the train, so he was in a hurry.
  • B. He missed the train because he didn't hurry.
  • C. He doesn't hurry, so he won't catch the train.
  • D. The train was delayed, so he wouldn't have to hurry.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>