YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Provided/ legible/ examiner/ accept/ handwriting answer//

  • A. Provided it is legible, the examiner accepted your handwriting answer.
  • B. Provided it is legible, the examiner will accept your handwriting answer.
  • C. Provided it is legible, the examiner is accepted your handwriting answer.
  • D. Provided legible, the examiner is accepted your handwriting answer.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 4400

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA