ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  We go to work ............................. bus every day.

  • A. on
  • B. at
  • C. by
  • D. in

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  by bus: bằng xe buýt

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 177879

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON