ADMICRO
VIDEO
 • Choose the best answer

  Câu hỏi:

  Mai: How are you today, Lan? Lan: .................... fine, thanks.

  • A. I'm
  • B. I
  • C. I will
  • D. I do

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hỏi và trả lời về sức khỏe

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 177877

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON