ADMICRO
VIDEO
 • Choose the correct answer

  Câu hỏi:

  We can learn more about the undersea world…………..  Cousteau's invention

  • A. thanks
  • B. thank for
  • C. thanking to
  • D. thanks to

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  thanks to: nhờ vào

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 177128

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON