ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  People of ………….. can take part in the walking activity.

  • A. every age
  • B. each age
  • C. all age
  • D. all ages

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dịch: Mọi người ở mọi lứa tuổi có thể tham gia hoặt động đi bộ.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 177129

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON