AMBIENT
 • Câu hỏi: You ________________________________________________

  -->

  Walking home alone is not a good idea.

  ---> You ________________________________________________

  • A. can't walk home alone.
  • B. mustn't walk home alone.
  • C. don't have to walk home alone.
  • D. shouldn't walk home alone.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>