AMBIENT
 • Câu hỏi: If ________________________________________________

  -->

  Nigel hasn't got satellite TV, so he can't watch the game.

  ---> If ________________________________________________

  • A. Nigel has satellite TV, he can watch the game.
  • B. Nigel has got satellite TV, he would able to watch the game.
  • C. Nigel had satellite TV, he could watch the game.
  • D. Nigel would have satellite TV, he could watch the game.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>