• Câu hỏi: If ________________________________________________

  -->

  Throw a stone into water and it sinks.

  ---> If ________________________________________________

  • A. you threw a stone into water, it would sink.
  • B. a stone is thrown into water, it may sink.
  • C. you will throw a stone into water, it sinks.
  • D. you throw a stone into water, it sinks.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC