AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Viết PTHH của các cặp chất sau: ( ghi đk phản ứng nếu có)

  a. H2 và O2                                                                    

  b. Na2O và H2O     

  c. Zn và HCl                                                        

  d. H2 và Fe2O3

  Lời giải tham khảo:

  2H2   +  O→ 2H2O

  Na2O  +  H2O  →  2NaOH

  Zn +  2HCl  → ZnCl2  +   H2

  3H2 + Fe2O3 → 2Fe  +  3H2O

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>