AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho dãy các CTHH sau, hãy chỉ ra các CTHH sai và sửa lại cho đúng: CrO; CuSO4; Al(HPO4)3; HgO; CuO2; ZnOH; Ba(OH)2; MgHCO3; PbS; N3O2

  Lời giải tham khảo:

  Các công thức hóa học sai là Al(HPO4)3;CuO2; ZnOH; Ba(OH)2; MgHCO3; N3O2

  Sửa lại: Al2(HPO4)3; CuO hoặc Cu2O; Zn(OH)2; Mg(HCO3)2; N2O

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA