AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dung dịch là:

  • A. Hỗn hợp đồng nhất gồm dung môi và chất tan  
  • B. Hỗn hợp gồm dung môi và chất tan      
  • C. Hỗn hợp đồng nhất gồm nước và chất tan    
  • D. Hỗn hợp không đồng nhất giữa dung môi và chất tan

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>