AMBIENT
 • Câu hỏi:

  làm bay hơi 500ml dung dịch HNO3 20% ( D=1,2g/ml) để  chỉ còn 300g dung dịch. Nồng độ % của dd này là:

  • A. 30%    
  • B. 40%       
  • C. 50%     
  • D. 60%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>