AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hòa tan 14 gam sắt Fe vào 300 gam dung dịch H2SO4 thì vừa đủ, sau phản ứng kết thúc thu được muối sắt II sunfat (FeSO4) và khí Hidro H2.

  a. Viết PTHH và tính khối lượng của khí Hidro tạo thành sau phản ứng.

  b. Tính nồng độ phần % của dung dịch muối thu được sau phản ứng.

  Lời giải tham khảo:

  a.  - viết đúng PTHH:  Fe + H2SO4  → FeSO4  + H2 

  - Tính số mol của Fe:   nFe = 14/56 = 0,25 mol   

   - Tính số mol của H2 theo số mol của Fe :   nH= nFe =  0,25 mol

  - Tính được khối lượng H2: 0,25 * 2 = 0,5 g   

  b. Tính nồng độ phần % của dung dịch muối FeSO4:

   - Tính số mol FeSO4 theo số mol của Fe: 0,2 mol    

  - Tính số gam FeSO4 : 0,25* 152 = 30,4g         

  - Tính khối lượng dd của muối:   mdd muối = mFe + mddH2SO4  - mH= 14 + 300 – 0,4  = 313,6 g

  - Nồng độ % của dd muối FeSO4: C% muối = mFeSO4*100% / mdd muối = 30,4* 100% : 313,6 = 9,7 %   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>