AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hãy tính toán và trình bày cách pha chế để có được các dung dịch sau:

  a. 400 ml dd NaCl có nồng độ 3M.

  b. 150 g dd KOH, có nồng độ 8% từ dung dịch KOH có nồng độ 25%

  Lời giải tham khảo:

  a. - Tìm số mol chất tan NaCl: 0,4*3 = 1,2 mol   

  - Tìm khối lượng NaCl cần dùng pha chế:  m = n * M= 1,2*58,5 = 70,2 g 

  - Cách pha chế 

  + Cân lấy 70,2g NaCl cho vào cốc thủy tinh có dung tích 500ml 

  + Đổ từ từ nước cất cho tới vạch 400ml rồi khuấy. Ta được 400ml NaCl ,có nồng độ 3M. 

  b. Tìm khối lượng NaOH trong 150g KOH, có nồng độ 8%:

     mct =C% * mdd : 100% = 8% *150: 100% =12 g (0,25đ)

  Tìm khối lượng dung dịch ban đầu có nồng độ 25% cần lấy:

   mdd = mct *100% / C% = 12* 100% /25% = 48g 

  - Tìm khối lượng nước cần pha chế: mH2O = 150- 48 = 102g    

  - Cách pha chế 

  + Cân lấy 48g  dd KOH nồng độ 25% cho vào cốc thủy tinh có dung tích 200ml.

  + Cân lấy 102g nước cất ( hoặc đong 102ml nước cất)  cho vào cốc, rồi khuấy nhẹ ta được 150g KOH, có nồng độ 8%

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>