AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có các kim loại: Fe; Cu; Mg; Zn; Al và các axit: HCl; H2SO4

  Dãy các kim loại và axit nào dùng để điều chế khí H2 trong các dãy chất sau:

  • A. Fe; Cu; Mg và ( HCl; H2SO4)  
  • B. Fe; Mg; Zn; Al và ( HCl; H2SO4)
  • C. Cu; Mg; Zn và (HCl; H2SO4 )   
  • D. Tất cả các kim loại và axit trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>