YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Việt Nam tiến thẳng lên con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội từ chế độ phong kiến là thuộc hình thức vận động nào?

  • A. Sinh học
  • B. Xã hội    
  • C. Vật lí
  • D. Cơ học

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Việt Nam tiến thẳng lên con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội từ chế độ phong kiến là thuộc hình thức vận động xã hội.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 9957

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON