YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Vai trò của triết học là?

  • A. Thế giới quan     
  • B. Quan sát thế giới
  • C. Nghiên cứu thế giới  
  • D. Tìm hiểu thế giới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vai trò của Triết học là thế giới quan.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 9960

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON