ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đối tượng nghiên cứu của triết học là?

  • A. Những vấn đề chủ yếu của thế giới
  • B. Những vấn đề cơ bản của thế giới
  • C. Những vấn đề riêng của thế giới
  • D. Những vấn đề chung nhất của thể giới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đối tượng nghiên cứu của Triết học là những vấn đề cơ bản của thế giới.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9963

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON