YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Việt Nam tích cực tham gia vào các diễn đàn và hoạt động của nhân dân thế giới là thực hiện nội dung nào dưới đây?

  • A. Chủ động mở rộng quan hệ đối ngoại.                       
  • B. Chủ động tham gia vào tiến trình hợp tác quốc tế.
  • C. Tăng cường quan hệ với các đảng phái, tổ chức chính trị thế giới.
  • D. Phát triển công tác đối ngoại nhân dân.    

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 99987

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON