YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đảng và nhà nước ta coi trọng việc bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, di sản văn hóa của đất nước là việc làm thể hiện nội dung nào dưới đây?

  • A. Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc.
  • B. Giữ nguyên các di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc.
  • C. Tạo điều kiện để nhân dân được tham gia các hoạt động văn hóa
  • D. Bảo vệ những gì thuộc dân tộc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100022

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON